/ Mua xe / Dự toán chi phí

Chọn xe
Dòng xe
Nơi đăng ký trước bạ

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe khuyến nghị: 0
Lệ phí trước bạ: 0%
- Mức lệ phí: 0
Phí kiểm định: 340.000
Lệ phí đăng ký: 0
Phí sử dụng đường bộ/ Năm (Có thể thay đổi theo thực tế) 1.560.000
Bảo hiểm TNDS/ Năm (Có thể thay đổi theo thực tế) 873.000
TỔNG CỘNG (VNĐ)
0

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

096 852 8338